ประกอบด้วย 

ดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้น  : การเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใส แสงแห่งความรุ่งเรือง

ต้นประดู่ : ต้นไม้ประจำโรงเรียน

หกเหลี่ยม : ความยืดหยุ่น/กลิ้งได้ตั้งได้ (เมื่อไม่ไหวให้หยุด เมื่อไหวก็ไปต่อ)

รวงข้าวและท้องนา : ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่

สีประจำโรงเรียน

เขียว : ความอุดมสมบูรณ์

เหลือง : ความฉลาด