รายการ
 
หน่วยงาน
 
ลิงค์
 
 
มุมวิชาการ
ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 60
ชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 22 32
มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 19 36
มัธยมศึกษาปีที่ 3 27 18 45
มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 27 43
มัธยมศึกษาปีที่ 5 24 35 59
มัธยมศึกษาปีที่ 6 24 31 55
รวมทั้งสิ้น 118 152 270
 
     
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โหลดที่นี้