รายการ
 
หน่วยงาน
 
ลิงค์
 
 

 

กิจกรรม
       
    แห่เทียนจำนำพรรษา ในวันที 6กรกฎาคม 2560
    รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
    การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560
    การเลือกตั้งประธานนักเรียน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560
    กิจกรรมไหว้ครู ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560
    อบรมขยายผล DLIT ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
    กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
    กิจกรรมอบรมขยายผล PLC ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
       
    โครงการเดินทางตามรอยพ่อ ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560
       
    โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก์ ในวันที่ 1 มีนาคม 2560
       
    กิจกรรม “ เปิดโลกวิชาการ ” ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560
       
    โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง & 23 กุมภาพันธ์ 2560
       
    กิจกรรมประกวดโครงงาน โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม ประจำปี 2560 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
       
    กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 2560 วันที่ 26 - 28 มกราคม 2560