รายการ
 
หน่วยงาน
 
ลิงค์
 
 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม
     
เลขที่ 249 หมู่ 6 ถนนไผ่ท่าโพ - ทางหลวง หมายเลข 117 ตำบลดงเสือเหลือง
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66190
 
โทร 056-901603
โทรสาร 056-901608
e-mail: suriyaict@hotmail.com
website: www.dpschool.ac.th
 
 
 
แผนที่