รายการ
 
หน่วยงาน
 
ลิงค์
 
 
ข้อมูลผู้บริหาร

   
 
  นายสายัณห์ หอกุล  
  ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม  

วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารจัดการกีฬา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน
email: sayanhokul100206@gmail.com
โทรศัพท์: 0862167112